Illegale prostitutie

Deze maand dient voor de rechtbank een belangrijke strafzaak tegen zes vrouwenhandelaren. Hoewel de zaak nog loopt en er nog geen vonnis is, laat deze zaak zien dat de legalisering van de prostitutie allesbehalve geslaagd is.

Sinds 2000 kan iedere legale inwoner van Nederland kiezen voor het vak van prostituee. Maar vrouwen die door handelaren naar Nederland zijn gehaald, hebben geen verblijfsvergunning en voor hen is alleen illegaal werken een mogelijkheid. Deze vrouwen zijn dus meestal aan de willekeur van hun handelaren overgeleverd.

De Duits-Turkse handelaren in de zaak in Almelo, bijgenaamd de ‘Sneepzaak’, worden dan ook verdacht van dwang en mishandeling. Door wrede intimidatie zouden zij erin zijn geslaagd zijn hele prostitutienetwerken in Nederland over te nemen en onder controle te houden.

Omdat de status van het beroep laag is, de verdiensten vaak tegenvallen en er door concurrentie van porno op internet minder vraag is naar live seksuele diensten, is prostitutie bij Nederlandse vrouwen in aanzien gedaald. Betaalde seks is daardoor bij uitstek werk geworden voor buitenlandse vrouwen, met of zonder verblijfsvergunning.

Toch is de legalisering van prostitutie niet compleet mislukt. De mogelijkheden om illegale praktijken te bestrijden zijn namelijk nog veel te weinig benut. Met een streng vergunningenstelsel kan en moet de uitbuiting van buitenlandse vrouwen wel degelijk beter worden bestreden.

Toezicht op prostitutie biedt meer perspectieven dan een verbod. Het gaat te ver om, zoals in Zweden en straks in Noorwegen, hoerenlopers te straffen. Maar ontmoedigen kan wel. Niet iedere prostituee wordt gedwongen, maar vaak wordt de beroepskeuze ingegeven door persoonlijk leed, uitzichtloosheid en gebrek aan alternatieven. Vrouwen die voor het vak ‘kiezen’ hebben juist recht op meer bescherming en toezicht. De vrije seksuele moraal, waarop Nederland sinds een aantal decennia prat gaat, mag misstanden niet toedekken.

De overheid doet er daarom goed aan om de prostitutie beter te controleren. Binnenkort komt het kabinet met uitgewerkte plannen. Maar het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Amsterdam presenteerde gisteren een plan om strenger toezicht uit te oefenen op de seksbranche. Terecht. In het verleden is te veel op zijn beloop gelaten. De kritiek van de Tweede Kamer op het voornemen van het kabinet om mannen te vervolgen die een illegale prostituee bezoeken, is overigens terecht. Het is niet makkelijk na te gaan wat de wettelijke status van een prostituee is. Vaak wordt gebruik gemaakt van valse papieren.

Dat de Sneepzaak voor de rechter is gekomen, is te danken aan extra aandacht van de politie. Er wordt geëxperimenteerd met Speciale Actieteams om mensenhandel op te sporen. Dat is een voorzichtige maar nuttige stap vooruit ter bescherming van vrouwen.

Want hoerenlopen blijft een onuitroeibare menselijke afwijking die maar beter zoveel mogelijk kan worden gekanaliseerd.