Huizinga wil voor taxi’s vervoersplicht

De liberalisering van de taximarkt heeft niet gebracht wat er van werd verwacht. De tarieven zijn niet gedaald en het aantal ritten is niet gestegen. De kwaliteit van taxi’s is onduidelijk en de waardering van potentiële klanten voor taxi’s is afgenomen.

Dat constateert staatssecretaris Huizinga (Verkeer, ChristenUnie) in haar vanmiddag uitgebrachte visie op de taximarkt. De bewindsvrouw komt met een aantal voorstellen om de problemen op de taximarkt op te lossen.

Taxi’s krijgen een vervoersplicht en kunnen geen ritten meer weigeren. Huizinga gaat de wet daarvoor aanpassen. Nu komt het vaak voor dat chauffeurs (korte) ritten weigeren uit te voeren.

In de toekomst moeten gemeentes weer eisen kunnen stellen aan welke taxi’s op een standplaats mogen staan. De klachtenafhandeling in de taxibranche is op dit moment niet toegankelijk genoeg en klanten weten onvoldoende wat er met hun klacht gebeurt. Er zal daarom een nieuw centraal meldpunt komen. Daarnaast zullen in de toekomst rekeningen van taxiritten duidelijker verantwoord dienen te worden en moeten klanten gewezen worden op de (vernieuwde) klachtenprocedure.