Felle kritiek op aanpak van topsalarissen

Het wetsvoorstel dat excessieve beloningen wil aanpakken is onder de maat. Het is slecht voor het vestigingsklimaat. Het voorstel raakt de verkeerde mensen en kan gemakkelijk worden omzeild.

De kritiek van beleggersorganisaties, wetenschappers en belastingdeskundigen op het wetsvoorstel van het ministerie van Financiën om buitensporige beloningen aan te pakken was hard. Tijdens een rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gisteravond in Den Haag bleef er van het wetsvoorstel weinig over.

Alleen de vakcentrale FNV toonde waardering voor het wetsvoorstel. „Wij juichen het toe dat dit kabinet met een dergelijk wetsvoorstel komt”, zei Peter Gortzak, vicevoorzitter van de FNV. Hij verwees ernaar dat zelfs de commissie-Frijns in de jongste rapportage over de code-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur had vastgesteld dat zelfregulering op het gebied van vertrekvergoedingen en topsalarissen „geen soelaas” biedt. Hij noemde de voorstellen van het kabinet „nog maar een eerste stap”. „De gekozen grenzen zijn wat ons betreft nog te hoog”, aldus de vicevoorzitter van de FNV.

Zo wil het kabinet vanaf een jaarsalaris van 500.000 euro een werkgeversheffing instellen van 30 procent over vertrekvergoedingen indien die hoger zijn dan één jaarloon. „Die grens zou best wat lager kunnen liggen”, aldus Gortzak. Daarnaast wil het kabinet een werkgeversheffing van 15 procent bij pensioenopbouw boven 500.000 euro op basis van eindloon. En er komt een extra heffing voor private-equityinvesteerders.

Hoogleraar Leo Stevens uit Rotterdam noemde de voorstellen „onder de maat”. Alle bepalingen zijn „gemakkelijk te omzeilen”, aldus Stevens. Ook hekelde hij het feit dat het wetsvoorstel technisch slecht in elkaar zit.

Hij kreeg bijval van Niels Hofkes van Maxeda die meende dat het kabinet „een enorm visnet heeft uitgehangen met heel kleine mazen. De bedoeling is dat alleen grote vissen worden gevangen, maar de mazen zijn zo klein dat ook de harinkjes en spierinkjes worden gevangen.” Hij denkt dat de voorstellen veel meer mensen zullen treffen dan alleen de managers, ook gewone werknemers die een aandelenplan hebben.

Stevens raadde de Kamer aan de staatssecretaris van Financiën (Fiscale Zaken) zijn huiswerk over te laten doen.