Berisping universiteit Utrecht voor plagiaat

Rotterdam. De raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft neuropsycholoog Margriet Sitskoorn schriftelijk berispt. Ze heeft in een artikel en een boek teksten geschreven zonder volledige bronvermelding. In een artikel in het vakblad Neuropraxis is sprake van schending van de wetenschappelijke integriteit, bij een passage in het boek Het maakbare brein heeft ze ”onzorgvuldig” gehandeld. Volgens de universiteit heeft Sitskoorn niet te kwader trouw gehandeld. De psycholoog betreurt de zaak.