Barroso is boos op lidstaten

Lidstaten van de Europese Unie moeten niet langer klagen dat de Europese Commissie bureaucratisch is, zolang ze zelf geen maatregelen nemen. Dat stelt José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie.

„Bureaucratie vanuit Brussel, maak dat maar eens hard of houd anders je mond”, aldus een geërgerde Barroso. Hij is kwaad op lidstaten die zich verzetten tegen een voornemen van de Europese Commissie om ‘misvormde’ groenten en fruit toe te laten tot winkelschappen. Onder druk van voedselproducenten en consumenten heeft ‘Brussel’ in ongeveer veertig verordeningen bepaald aan welke voorwaarden groenten en fruit van ‘klasse 1’ moeten voldoen.

Zo mag een komkommer in de categorie ‘klasse 1’ maximaal een kromming van 10 millimeter per 10 centimeter vertonen. Landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel wil 26 verordeningen afschaffen. Alleen voor appels, peren, kiwi’s, sla, witlof, perziken, peren, aardbeien, paprika’s, eetdruiven en tomaten zouden er normen overblijven.

De voedselprijzen blijven zo snel stijgen dat de Commissie het niet langer opportuun acht om cosmetische kwaliteitseisen te blijven stellen aan voedsel. De Commissie wil twee klassen invoeren, waardoor groenten met ongewone vormen niet langer als minderwaardig beschouwd worden.