A’dam: immuun in zaak gifschip

Amsterdam probeert aan strafrechtelijke vervolging te ontkomen voor betrokkenheid bij het illegaal dumpen van vervuilde olie in Ivoorkust door de eigenaar van het schip Probo Koala. De gemeente doet daarbij een beroep op het zogeheten Pikmeerarrest, dat lagere overheden strafrechtelijke immuniteit toekent bij de uitoefening van overheidstaken.

Amsterdam voerde vanochtend dat verweer voorafgaand aan de strafzaak tegen afvalverwerker Amsterdam Port Services en het bedrijf Trafigura, de eigenaar van de Probo Koala.

Justitie verwijt hun het illegaal doorpompen en doorvoeren van zwaar vergiftigde olie, die via Amsterdam terechtkwam in Ivoorkust en daar illegaal werd gedumpt. Dat zou in augustus 2006 hebben geleid tot tientallen doden en een groot aantal gewonden onder de bevolking.

Amsterdamse ambtenaren waren betrokken bij de illegale overslag van die vervuilde olie en bij het vertrek van de Probo Koala uit de Amsterdamse haven.

Voorafgaand aan de strafzaak betoogde advocaat P. Schmelzer namens de gemeente dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard, omdat Amsterdam strafrechtelijk immuun is. Amsterdam moet zich weliswaar publiekelijk verantwoorden, maar niet voor de rechtbank. Verantwoording zou moeten gebeuren in de gemeenteraad.

Het OM wees dit verweer van de hand. Het Pikmeerarrest biedt wel degelijk ruimte om de gemeente te vervolgen, aldus officier van justitie Boogert. Het OM heeft anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de gang van zaken in de Amsterdamse haven. Onderzoek in Ivoorkust is niet verricht.

Volgens Boogert heeft Trafigura bewust de vervuilde olie in Ivoorkust gedumpt, omdat de prijs van verwerking in Europa te hoog was. Het bedrijf APS is al eerder doelwit van strafrechtelijk onderzoek geweest wegens betrokkenheid bij afvaldelicten.

De rechtbank heeft de zaak tegen Amsterdam opgeschort tot volgende week woensdag om zich op het verweer van de gemeente te beraden.