Vissers krijgen hulp voor dure diesel

LUXEMBURG. Vissers in Nederland en andere EU-landen krijgen hulp wegens de dure diesel. Het is nog niet precies duidelijk in welke vorm die hulp wordt gegoten maar te denken valt aan meer subsidie voor zuiniger motoren. Een land mag onder voorwaarden ook vissers betalen als die drie maanden aan de kant willen blijven.