Verlies op beleggingen zorg

De Nederlandse zorgverzekeraars hebben in het eerste kwartaal van 2008 als gevolg van de koersval op de beurzen grotere verliezen geleden. Dat blijkt uit gegevens die toezichthouder De Nederlandsche Bank vanmiddag publiceert.

De zorgverzekeraars boekten in de eerste drie maanden gezamenlijk een verlies van 96 miljoen euro, waarvan zo’n 78 miljoen op beleggingen.

De verliezen bij de zorgverzekeraars zijn daarmee nog steeds veel lager dan die van de pensioenfondsen (32 miljard euro) en de levensverzekeraars (6 miljard euro) in het eerste kwartaal.

De tegenvallers zijn vooral het gevolg van de beursmalaise, veroorzaakt door de kolossale verliezen van banken en verzekeraars op beleggingen in Amerikaanse woninghypotheken. Ook angst voor een economische terugslag en oplopende inflatie speelt een rol.

De zorgverzekeraars beleggen een deel van hun vermogen en van de premies die zij grotendeels aan het begin van het jaar innen, op de financiële markten. Door de verliezen is hun financiële postie verslechterd, al heeft de sector als geheel volgens de cijfers van de centrale bank nog genoeg adequate reserves. De beleggingsverliezen komen op het moment dat de zorgverzekeraars voor het eerst sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 veel minder verlies lijden op de basispolis. Elke Nederlander is verplicht bij een verzekeraar een basispolis voor ziektekosten af te sluiten.

Om klanten te winnen en te houden, vroegen zorgverzekeraars de afgelopen jaren premies die niet kostendekkend waren. In het eerste kwartaal leden zij 29 miljoen euro verlies op de basispolis. In het eerste kwartaal van 2007 was dat nog 144 miljoen euro.

Zorgverzekeraars: pagina 15

    • Menno Tamminga