Rijke sloebers en arme miljonairs

Goed nieuws voor nivellerend Nederland! De groei van het aantal miljonairs, gemeten naar direct besteedbaar vermogen in dollars, stagneerde het afgelopen jaar in Nederland.

Nam het aantal miljonairs in Nederland onder vorige kabinetten stevig toe, in 2007 kwamen er slechts 800 nieuwe rijken bij tot een totaal van 118.200 mensen met een miljoen of meer.

Volgens het jaarlijkse World Wealth Report van zakenbank Merrill Lynch en adviesbureau Capgemini nam wereldwijd het aantal dollarmiljonairs in 2007 toe met 6 procent (2006: 8,3 procent) tot ruim 10 miljoen individuen, samen goed voor 40.000 miljard dollar. De dollarbedragen zijn gecorrigeerd voor schommelingen van de wisselkoersen.

Wereldwijd zat de grootste stijging in de BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China. Gezien hun grotere bevolkingsomvang is het relatief, maar ze staan nu boven Nederland op de wereldranglijst van miljonairs.

In Europa steeg het aantal dollarmiljonairs met 3,7 procent en in Nederland met een schamele 0,7 procent.

De Nederlandse stagnatie in vermogenden kan niet alleen te wijten zijn aan de kredietcrisis of de instortende beurzen. Deze factoren gelden immers evenzeer voor andere landen.

Vorig jaar groeide de Nederlandse economie met een royale 3,5 procent. De welvaartsstijging ging niet naar burgers, maar naar de staat. Het christelijk-sociale kabinet Balkenende-Bos-Rouvoet is van samen werken, samen leven – niet van de bevordering van individuele rijkdom.

Wat het kabinet bij de terugdringing van topinkomens in de private sector niet lukt (en in de semipublieke sector met mondjesmaat), gebeurt wel bij de aftopping van de vermogensgroei.

Het kan natuurlijk ook dat Nederlandse miljonairs proactiever zijn geworden in het verbergen van hun vermogen. Bijvoorbeeld door in het jaar waarin Balkenende IV aantrad hun geld veilig te stellen in belastingparadijzen. Europa is nog altijd vergeven van de financiële schuilplaatsen.

Ondertussen neemt volgens de jongste Armoedemonitor van het SCP en CBS het aantal huishoudens dat onder de lage-inkomensgrens leeft in Nederland (10 procent in 2005) zowel vorig jaar als dit jaar af tot 7,9 procent.

Wouter Bos kan dit van de daken van het ministerie van Financiën roepen: in Nederland worden de armen minder arm en de rijken minder rijk.

Alleen het geluk maakt de rijken in Nederland nog rijker. Deze week viel de Lotto-jackpot van 12,4 miljoen euro in Aerdenhout.

Roel Janssen

    • Roel Janssen