nrc.nl/bankencrisis

Prominente economen debatteren over de oorzaken van de financiële crisis. Wat is uw visie hierop? Praat mee.