Latino’s boos over EU-regels illegalen

In Zuid-Amerika groeit het aantal landen dat bezwaar heeft tegen vorige week door de EU aangenomen anti-immigratiewetgeving. Gisteren zei de Braziliaanse president Lula dat „de kille wind van xenofobie weer de foute antwoorden op economische en maatschappelijke problemen rondblaast”. Eerder uitten de leiders van socialistische landen in de regio zich al kritisch.

Woensdag nam het Europarlement de ‘terugkeerrichtlijn’ aan, die de verschillende nationale regels voor het opsluiten en repatriëren van ongedocumenteerde immigranten moet harmoniseren. Volgens de richtlijn mogen illegalen zes maanden worden vastgehouden. Onder voorwaarden mag dit worden verlengd tot 18 maanden. Ook kan een illegale migrant na deportatie vijf jaar lang de toegang tot de EU worden geweigerd.

Fidel Castro van Cuba noemde de EU vorige week ‘hypocriet’ en Hugo Chávez van Venezuela dreigde de olie-export te staken. Evo Morales van Bolivia schreef een artikel waarin hij Europeanen voorhoudt dat zij zich sinds ze de Amerika’s ontdekten wel met tientallen miljoenen vrij op dit continent konden vestigen. Hij dreigde de gesprekken tussen de club van Andeslanden en de EU over samenwerking te staken en, bij wijze van vergelding, voor EU-burgers een visumplicht in te voeren.

Zo’n vergeldingsbesluit nam Brazilië in 2004, nadat de Amerikanen van Brazilianen die de VS in wilden foto’s en vingerafdrukken gingen nemen. Lula dreigde hier gisteren niet mee. Wel zei hij: „Er is een vooroordeel tegen immigratie. Het is de angst dat de status quo bedreigd wordt, dat banen verloren gaan.”

De richtlijn is overigens niet-bindend en bij de nationale implementatie ervan kan elke lidstaat er van afwijken. In Spanje, waar veruit de meeste latino’s wonen, moet het parlement nog bepalen of ze de richtlijn overneemt.