Kamer aarzelt over toelaten migranten

Den Haag, 25 juni. Een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer heeft grote aarzelingen bij het voornemen van het kabinet om volgend jaar arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije toe te laten tot Nederland. SP, VVD en PVV zijn sowieso tegen, de regeringspartijen CDA en PvdA neigen daar ook naar, maar nemen pas later dit jaar een definitief besluit.

Pagina 17