Europese journalist moet meer kopij leveren

De huidige journalist moet meer produceren dan vroeger, heeft minder tijd voor onderzoeksjournalistiek en moet zichzelf nieuwe technieken eigen maken, zoals het produceren van audio en video. Desondanks vinden de meeste journalisten dat digitale ontwikkelingen een positief effect hebben op hun werk.

Dat blijkt uit een onderzoek onder Europese journalisten, uitgevoerd door tien pr-bureaus in verschillende landen. Bijna 350 werknemers van (landelijke en regionale) dagbladen, tijdschriften radio, tv en internetmedia werkten mee aan de European Digital Journalism Survey 2008.

De opkomst van internet en met name breedband heeft een groot effect op het werk in de journalistiek, stelt het rapport. Journalisten zijn niet langer alleen verantwoordelijk voor het schrijven van een artikel. Zij worden ook geacht ‘multimediaal’ te werken en bijvoorbeeld filmpjes te maken.

Van de ondervraagde journalisten moet 41 procent wel eens een video produceren of presenteren voor de camera. Dat is veel, zeggen de onderzoekers, want slechts 3 procent van de ondervraagden werkt voor een traditionele omroep. Het onderzoek vermeldt niet of de werkzaamheden structureel of incidenteel zijn.

Meer dan de helft van de ondervraagde journalisten ) zegt meer kopij te moeten produceren. Een kwart klaagt harder te moeten werken dan vroeger. Ondanks de populariteit van internet stelt meer dan 55 procent van de geïnterviewden dat de traditionele media (papier, omroep) nog steeds het grootste bereik hebben. Volgens het rapport gebruiken uitgevers het web niet langer als een archief of een plek om kopij te ‘dumpen’. Vier op de tien journalisten produceren nu kopij die vaak eerst op het web verschijnt en dan in het ‘traditionele’ medium.

Lees het onderzoek op: europeandigitaljournalism.com