Brandbrief filmsector

Het nader advies dat de Raad voor Cultuur vorige week heeft uitgebracht aan minister Plasterk doet het Nederlands filmbeleid ‘de das om’ en plaatst de filmsector internationaal terug ‘naar de achterhoede’.

Dat staat in een brandbrief, ondertekend door directeuren en voorzitters van vrijwel alle Nederlandse instituten en organisaties uit de filmsector. In de brief, gericht aan minister Plasterk, worden zeven plekken in de sector opgesomd die bij uitvoering van het nader advies gevaar lopen.

De animatiefilm en de documentaire dreigen volgens de briefschrijvers hun ‘voorhoedepositie’ te verliezen. Aan de ontwikkeling van de artistieke film zal de sector zelfs helemaal niet meer toekomen, zo vrezen zij.

De Raad voor Cultuur bracht in eerste instantie een royaal advies uit aan de minister, waarbij ook de filmsector extra miljoenen toebedeeld kreeg. Nadat Plasterk had laten weten dat er niet aan extra geld te denken valt, heeft de Raad in zijn zogeheten ‘nader advies’ soberder varianten van de Cultuurnota voorgesteld.