Berisping universiteit Utrecht voor plagiaat

De raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht legt neuropsycholoog prof. dr. Margriet Sitskoorn een disciplinaire maatregel op in de vorm van een schriftelijke berisping. Ze heeft in een artikel en een boek teksten geschreven zonder volledige bronvermelding.

Het UMC Utrecht heeft dit besloten na onderzoek van twee wetenschappelijke adviesorganen. Die concluderen dat er bij het artikel van Sitskoorn in het vakblad Neuropraxis sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit. Ten aanzien van een passage in het boek ‘Het maakbare brein’ vinden ze dat Sitskoorn „onzorgvuldig” heeft gehandeld. Sitskoorn heeft volgens de commissies niet te kwader trouw gehandeld. De psycholoog betreurt de zaak. Aanleiding van het onderzoek was een artikel in weekblad Vrij Nederlandvan augustus 2007. Daaruit bleek dat ze alinea’s van de Amerikaan Erin Clifford bijna letterlijk had overgenomen. Ook de opbouw van het stuk leek op die van Clifford. „We noemen dit in gewoon taalgebruik plagiaat”, zei de hoofdredacteur van Neuropraxis toen in VN.