Aantal 55-plussers dat blijft werken neemt gestaag toe

Rotterdam. Het aantal ouderen dat na zijn 55ste blijft werken neemt gestaag toe. Het aantal werkende 55- tot 65-jarigen bedroeg in 2003 43,3 procent, in 2006 al 46,7 procent. Als de stijging zich in het huidige tempo voortzet, zal in 2010 minstens de helft van de 55- tot 65-jarigen betaalde arbeid verrichten. Dat meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gisteren in de notitie Grijswaarden. Monitor ouderenbeleid 2008. Deze is gisteren overhandigd aan staatssecretaris Bussemaker (VWS, PvdA). Het kabinet noemde in 2005 voor deze categorie een arbeidsparticipatie van 50 procent als doelstelling. Het SCP noemt het opmerkelijk dat het aantal vrijwilligers van 65 en ouder is gedaald. De stijging sinds midden jaren negentig hield op in 2002.