Verzekaar schrapt woekerpolis

Verzekeraar Nationale Nederlanden stopt met het verkopen van beleggingsverzekering Flexibel Verzekerd Beleggen. In een brief aan tussenpersonen vraagt de ING-dochter om deze polis niet meer aan te bieden aan klanten.

„Wij kunnen niet garanderen dat de kosten altijd zullen vallen binnen de normen die de ombudsman financiële dienstverlening heeft gesteld”, zegt een woordvoerder. „Daarom komen we na de zomer met een nieuw product, dat wel aan alle normen voldoet.”

Nationale Nederlanden reageert op de aanbeveling van ombudsman Jan Wolter Wabeke in de zogeheten woekerpolissen-zaak. Hij vindt dat de kosten van een beleggingsverzekering maximaal 2,5 procent van de inleg zouden mogen zijn en dat verzekerden bij kosten boven de 3,5 procent compensatie zouden moeten krijgen. „Het nieuwe product zal in ieder geval kosten hebben die lager zijn dan 3,5 procent”, zegt een woordvoerder. „Maar het is nog in ontwikkeling, dus of we ook 2,5 procent halen is niet duidelijk.” Daarbij gaat het om de provisie- en bemiddelingskosten, niet om de premie die voor een overlijdensrisicoverzekering wordt betaald.

Beleggingsverzekeringen staan ter discussie sinds de Autoriteit Financiële Markten in 2006 in een uitgelekt rapport constateerde dat verzekeraars vaak te hoge kosten in rekening brengen. Dit soort beleggingshypotheken en pensioenspaarplannen wordt sindsdien woekerpolissen genoemd.

Ook andere verzekeraars bekijken of ze alle beleggingspolissen blijven aanbieden. „Wij zijn in een vergelijkbare overweging als Nationale Nederlanden en komen misschien op korte termijn met mededelingen”, zegt een woordvoerder van Achmea.

Over compensatie aan bezitters van al langer lopende polissen onderhandelen verzekeraars met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim. Het gaat erom of verzekeraars meer willen betalen dan Wabeke adviseerde.

Meer over de verzekeringen op nrc.nl/woekerpolis