Vereniging musea wil geen richtlijn voor honoraria

ROTTERDAM, 24 JUNI. De Nederlandse Museumvereniging is niet van plan om een richtlijn in te voeren voor honoraria aan beeldend kunstenaars. Volgens directeur Siebe Weide zullen tentoonstellingen vele malen duurder worden als zo`n regeling er zou komen. Vorige week schreef minister Plasterk (PvdA, Cultuur) in een brief aan het Platform Zonder Kunstenaars Geen Kunst dat een richtlijn voor zogenaamde hang- en stagelden wenselijk zou zijn. Maar volgens Plasterk is het aan de sector om zo`n norm in te voeren. ”In geen van de ons omringende landen blijkt sprake te zijn van een door de overheid bekrachtigde of anderszins verplichtende normering”, aldus Plasterk. Wel is de minister bereid ”om een faciliterende rol te spelen” en samen met betrokken partijen te kijken hoe ”algemene richtlijnen voor een rechtvaardige beloning van kunstenaars kunnen worden ontwikkeld”. Volgens de Museumvereniging is het voor zo`n regeling te vroeg. Weide: ”Een expositie is gratis promotie. Het museum draagt alle kosten. Het is de vraag of het museum de kunstenaar vervolgens ook nog een honorarium moet geven. Ik ben zover nog niet. Want wie gaat dat dan betalen?”