Rapport commissie-Bakker versterkt onrecht

Het advies van de commissie-Bakker inzake arbeidsplicht en de AOW is prematuur. Het houdt geen rekening met het plan van het kabinet om de komende jaren de kostwinnersnorm aan te pakken. Dit plan houdt in dat elke burger zelfstandig de AOW-premie gaat betalen: de huidige vrijstelling van arbeidsplicht wordt opgeheven, de premie kan zelfs omlaag. Het levert bovendien een arbeidspotentieel van rond 1 miljoen vrouwen en ook mannen op. Immers, op dit moment wordt voor ongeveer tweederde van de huishoudens met een partner een uitzondering gemaakt vanwege de kostwinnersnorm die partners vrijstelt van arbeidsplicht en premiebetaling. Dit onrecht wordt gefinancierd door zelfstandig werkende burgers zonder partner die bij pensionering 30 procent van hun opgebouwde pensioenrechten inleveren dankzij de kostwinnersnorm. Zoals bekend wordt inzake de sociale zekerheid boven modaal geen premie geheven. Lage inkomens dragen dus het hoogste percentage bij aan de sociale premies, waaronder de AOW. Dit alles kan omdat wetten inzake sociale zekerheid niet aan de Grondwet worden getoetst door het parlement. Het komt erop neer dat de commissie-Bakker opnieuw het bestaande verouderde onrecht van de kostwinnersnorm versterkt, de hoge inkomens ontziet en ouderen met arbeidsplicht de rekening laat betalen middels langer doorwerken.

Over de AOW hoeft de commissie zich geen zorgen te maken. De Algemene rekenkamer heeft berekend dat er in 2007 een overschot van 9,4 miljard van de AOW-opbrengst is gebruikt voor arbeids- en kinderheffingskortingen. Gelukkig hebben wij een uitstekend functionerende Rekenkamer. Daar zou meer naar gekeken moeten worden.

    • Judith van Buuren Delft