nrc.nl/wetenschap

Duif ziet zichzelf op tv

Marsrobot vindt ijs

Cola-fontein verklaard