Kamer aarzelt nog over vaderverlof

De Kamer debatteert deze week over een voorstel van GroenLinks om vaders na de geboorte van een kind meer verlof te geven. Of het doorgaat, hangt af van het CDA en de PVV.

Claudia Kammer

Mannen nemen na de geboorte van een kind gemiddeld vijf dagen vrij. Twee dagen krijgen ze doorbetaald van hun werkgever, de andere dagen gaan af van hun vakantie.

GroenLinks vindt de twee dagen ‘kraamverlof’ waarop vaders wettelijk recht hebben, schamel. De partij wil dat partners van vrouwen die bevallen – mannen én vrouwen – na de geboorte van een kind tien dagen vrij krijgen. Om een band op te bouwen met hun kind en om te zorgen voor hun vrouw. De werkgevers moeten dit betalen. Volgens de Raad van State, dat het voorstel heeft bekeken, zijn er geen juridische bezwaren om de Wet arbeid en zorg op dit punt te wijzigen.

In de Tweede Kamer begint vanavond het debat over het initiatiefwetsvoorstel. Dat kan nog spannend worden, want de uitkomst staat niet vast. De meeste partijen vinden het plan wel sympathiek. Maar de SP is de enige partij die zich al heeft laten overtuigen.

Bij de PvdA is er nog wat terughoudendheid. De sociaal-democraten zijn in principe wel voor een langer kraamverlof voor jonge vaders, maar vinden het bezwaarlijk om werkgevers te laten betalen. De kosten bedragen volgens GroenLinks 165 miljoen euro per jaar, maar volgens de werkgevers zeker 200 miljoen euro. Grote bedrijven kunnen dit misschien nog wel betalen, stelt de PvdA, maar voor het midden- en kleinbedrijf is dit een serieus probleem.

Dat de financiering vanavond een belangrijk punt zal worden, is duidelijk. De VVD zal zeker tegen stemmen, want de liberalen zijn het met de werkgevers eens dat vaders genoeg vakantie- en verlofdagen hebben die ze kunnen gebruiken.

GroenLinks benadrukt dat het vaderverlof veel minder duur is dan de werkgevers stellen. Het gaat maar om eenduizendste van de loonsom, zegt Kamerlid Van Gent. Maar als de financiering het voornaamste bezwaar blijft, kan GroenLinks er wel mee leven als het wetsvoorstel wordt aangepast. Zolang het uitgangspunt – dat vaders extra verlof moeten krijgen – maar overeind blijft.

Voor het CDA is er, naast de financiering, nog een ander bezwaar. De christen-democraten vinden het vaderverlof te weinig flexibel. Moet het per se twee weken zijn en moet dat verlof per se worden opgenomen binnen vier weken, gerekend vanaf de eerste dag dat het kind thuis is? Zo heeft GroenLinks het in elk geval wel geformuleerd.

De christen-democraten doen zelf een tegenvoorstel: maak het ouderschapsverlof aantrekkelijker voor vaders. Geef ze, als ze dit verlof na de geboorte van een kind opnemen, een belastingvoordeeltje. Bijvoorbeeld een iets hogere ouderschapsverlofkorting.

D66 ziet ook wel iets in inbedding van het vaderverlof in het ouderschapsverlof. Volgend jaar wordt het ouderschapsverlof verlengd van 13 naar 26 weken. Is het dan wel nodig om ook nog eens 2 weken vaderverlof te regelen?

GroenLinks werpt tegen dat het ouderschapsverlof voor de meeste werknemers, behalve ambtenaren, onbetaald is. De ouderschapsverlofkorting, die het CDA voor vaders wil verhogen, krijg je alleen als je meedoet aan de levensloopregeling. Dat doen nog steeds maar weinig mensen.

Ondanks alle bezwaren is er toch een kansje dat het wetsvoorstel wordt aangenomen. De VVD en de ChristenUnie zijn de enige partijen die al duidelijk hebben gezegd dat ze tegen zullen stemmen. De ChristenUnie vindt het geen taak voor de politiek om allerlei verlofregelingen in het leven te roepen. Dit moet bij cao-onderhandelingen worden geregeld, niet in Den Haag.

Als SP, PvdA en D66 GroenLinks steunen, zijn dat samen 68 zetels, net te weinig om het vaderverlof aan te nemen. De PVV zit op de wip. Deze partij is voor een tussenvorm, namelijk niet tien maar vijf dagen vaderverlof. Met een amendement hoopt de PVV hiervoor een meerderheid te krijgen.

    • Claudia Kammer