Hoog tijd voor vader- en meemoederverlof

Vandaag wordt in de Tweede Kamer vergaderd over de initiatiefwet Vaderverlof van Femke Halsema en Ineke van Gent (GroenLinks), waardoor vaders en lesbische meemoeders bij de geboorte van hun kind twee weken betaald geboorteverlof zouden krijgen. Het wordt inderdaad hoog tijd dat Nederland geboorteverlof invoert. Ten eerste is het onrechtvaardig dat vaders slechts 2 dagen verlof krijgen, tegenover 16 weken voor moeders. Vier tot 6 weken zwangerschapsverlof zijn medisch noodzakelijk en nog eens 6 tot 8 weken zijn nodig om fysiek te herstellen van de bevalling. Maar dit impliceert dat 2 tot 6 weken van dit verlof niet vanuit medische noodzaak verantwoord kunnen worden.

Uiteraard is een langer verlof goed voor de band tussen moeder en kind en ontlast het de moeder in de eerste zware maanden. Maar dat argument geldt evengoed voor vaders. Een gelijke wettelijke behandeling van vaders en moeders impliceert daarom dat mannen recht hebben op 2 à 6 weken betaald geboorteverlof.

Ten tweede zou geboorteverlof er toe leiden dat het op de werkvloer beter doordringt dat ook mannen kinderen krijgen. Nu wordt nog te vaak ouderschap geassocieerd met vrouwelijke werknemers, waardoor een arbeidscultuur ontstaat waarbij vrouwen vaker gediscrimineerd worden bij werving en promotie, en waarbij mannen gehinderd worden indien ze minder willen werken om meer te kunnen zorgen.

Ten derde kan het geboorteverlof voor vaders en meemoeders als compensatie zorgen voor het versoberde en overbelaste stelsel van kraamzorg.

Ten slotte zou geboorteverlof de gelijke verdeling van arbeid en zorg kunnen bevorderen. Vrouwen en mannen zullen nooit gelijke kansen op de arbeidsmarkt krijgen als er niets verandert aan de verdeling van arbeid en zorg binnen gezinnen.

Het tegenargument dat geboorteverlof wegens budgettaire beperkingen toch niet haalbaar zou zijn, is een slecht argument. Gemeenschapsgeld besteden is een kwestie van prioriteiten stellen.