Hoe repareer ik mijn pensioengat?

Marie-Antoinette Minis (53) wil weten of ze het pensioengat dat ze verwacht te hebben nog kan repareren. „Sinds mijn 21ste werk ik fulltime. De regeling destijds hield in dat je pas op je 25ste met pensioenopbouw kon beginnen. Kan ik dit gat nu achteraf nog repareren, nu in de Pensioenwet van 2007 staat dat iedereen vanaf 21 jaar pensioen moet kunnen opbouwen?”

Deze vraag laat het gat tussen de theorie en praktijk van het pensioenstelsel in Nederland zien. In theorie hoeft de vragensteller zich geen zorgen te maken over een pensioengat. In Nederland kennen we een pensioensysteem waarbij tussen 25 en 65 jaar een volledig pensioen wordt opgebouwd. Om precies te zijn: door het wegleggen van 1,75 procent van het bruto-inkomen bouwen we in veertig jaar een pensioen op dat samen met de AOW bestaat uit 70 procent van het laatstverdiende brutoloon.

De meeste pensioenfondsen zijn in de afgelopen jaren echter overgestapt op een regeling die uitgaat van het gemiddelde brutosalaris tijdens de loopbaan. Dat kan ervoor zorgen dat de uiteindelijke pensioenuitkering veel lager is dan het laatstverdiende loon.

Of er een pensioentekort ontstaat is persoonlijk, volgens financieel planner Roelof Meijer van Meijer Personal Finance. „Het hangt af van hoeveel geld je te besteden wilt hebben bij pensionering.” Een hypotheek die tegen die tijd is afgelost of een wens om te reizen kunnen het gewenste inkomen beïnvloeden. Meijer raadt aan uit te (laten) rekenen hoeveel pensioen er tot nu tot is opgebouwd. Op basis daarvan wordt duidelijk of er straks een tekort is. „Of reparatie daarvan mogelijk is hangt af van hetgeen je nu kunt missen.”

De inkomstenbelasting biedt mogelijkheden om de reparatie van een pensioentekort op een fiscaal aantrekkelijke manier te doen, bijvoorbeeld door pensioen in te kopen bij het pensioenfonds, bank of verzekeraar. Meijer raadt aan kritisch naar de voorgespiegelde voordelen te kijken. „De premies zijn nu aftrekbaar, de pensioenuitkeringen zijn straks belast. De belastingschaal waarin iemand zich bevindt bepaalt uiteindelijk of dat echt wat oplevert.” Zelf sparen of beleggen voor pensioen is vaak een interessant alternatief, weet Meijer. „Bovendien biedt een pensioenspaarpot in eigen beheer vaak veel meer flexibiliteit. Er zijn minder restricties. Zo is het mogelijk om het gespaarde bedrag voor je 65ste op te nemen, mocht je eerder willen stoppen met werken.”

In de nieuwe Pensioenwet is vastgelegd dat pensioen niet vanaf 25 jaar maar vanaf 21 jaar moet worden opgebouwd,om zo het aantal mensen zonder aanvullende pensioenopbouw te laten dalen. Het is echter maar de vraag of de pensioenopbouw tussen 21 en 25 enige zoden aan de dijk had gezet bij het opbouwen van pensioen van de vragensteller. Als het gaat om een laag loon aan het begin van de carrière wordt er in die periode namelijk ook relatief weinig pensioen opgebouwd. Dit wordt versterkt doordat bij de pensioenopbouw rekening wordt gehouden met de AOW-uitkering. Over het deel van het salaris ter grootte van de verwachte AOW-uitkering wordt geen pensioen opgebouwd.

Cleo Scheerboom

    • Cleo Scheerboom