GroenLinks’er: veel milieuregels absurd

Milieuregels zijn vaak helemaal niet in het belang van het milieu. Verschillende regels voor luchtkwaliteit en voor de bescherming van vogels moeten worden aangepast.

Dat zegt de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest (ruimtelijke ordening) van GroenLinks in een gesprek met deze krant. GroenLinks heeft zich tot nu toe het sterkst verzet tegen kritiek op de milieuwetgeving.

Volgens Van Poelgeest is inzet voor het milieu soms echter contraproductief. „De milieubeweging doet er goed aan in te zien dat sommige zaken een beetje gek zijn”, zegt hij. Zo wordt volgens hem de uitvoering van het plan om een moerasdelta in het IJmeer-Markermeer aan te leggen onmogelijk gemaakt, omdat de overheid op grond van de Europese Vogelrichtlijn drie soorten eenden in stand moet houden. Dat vergt miljoeneninvesteringen voor de aanleg van kunstmatige mosselbanken, terwijl „met een paar zachte winters alle mosselen verdwenen zijn”.

Van Poelgeest heeft ook kritiek op de regels voor luchtkwaliteit. Het Rijk investeerde tientallen miljoenen om de norm te halen bij de aanleg van de Tweede Coentunnel. „Met enorme afzuigkappen, voor de enkeling die daar zijn hond uitlaat.” De regels zouden volgens hem rekening moeten houden met het aantal mensen dat blootgesteld wordt aan slechte lucht. Ook bij een ander project, IJburg 2, stuit Van Poelgeest op „absurdistische” regels.

Vraaggesprek: pagina 3