Europa krijgt stank voor dank van Ieren

Zoals het zich al enige dagen van tevoren liet aanzien, heeft de Ierse bevolking in meerderheid tegen het Europese Hervormingsverdrag gestemd. Het zoveelste bewijs dat overeenstemming van onderop in Europa alleen lukt als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.

Volgens tegenstanders is Europa niet democratisch en transparant genoeg. Maar waarom saboteren zij dan de pogingen om dat te kunnen bereiken? Want alleen door de oude verdragen te hervormen, kan Europa democratischer en transparanter worden. Bovendien hebben de eurosceptici klaarblijkelijk nog steeds niet begrepen dat de bescherming tegen ongebreidelde globalisering en mondialisering alleen door een slagvaardig en daadkrachtig Europa gegeven kan worden. Stemmen tegen Europa maakt ons net zo hulpeloos als het Nederlandse leger in de meidagen van 1940.

Bovendien heeft Ierland het meest geprofiteerd van Europa. Nu krijgt Europa stank voor dank. Indien Ierland nog steeds gelden ontvangt uit Europese structuurfondsen is dat wat mij betreft dus onacceptabel. Deze structuurfondsen worden immers onder andere gevoed met ons belastinggeld.

    • Bert-Jan Polman Maarssen