EU-ministers staan riskante pesticiden toe

Stoffen die kankerverwekkend zijn of de voortplanting negatief beïnvloeden, blijven toegestaan in bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Dit hebben de Europese landbouwministers gisteren besloten.

De ministers komen hiermee in aanvaring met het Europees Parlement. In oktober besloot het Parlement tot een volledig verbod op het gebruik in gewasbeschermingsmiddelen van chemische verbindingen waarvan is aangetoond dat ze kanker veroorzaken, een negatief effect hebben op de voortplanting, dan wel DNA beschadigen met negatieve effecten voor volgende generaties. De ministers steunen alleen een verbod op deze laatste categorie.

„We zullen een zorgvuldige afweging maken van de risico’s”, zei minister Verburg na afloop van de raad in Luxemburg. De details moeten nog worden ingevuld, maar toegestane limieten voor residuen van bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit zullen „ver onder de toelaatbare grens voor mensen komen”. Om negatieve gevolgen te ondervinden zou iemand „wekenlang één bepaald product moeten eten”.

Criteria voor toelating in de EU worden geharmoniseerd en er komen klimaatzones waarin een toelating in het ene land automatisch toelating betekent in de andere landen in dezelfde zone. Nederland behoort tot een zone die loopt van Groot-Brittannië tot en met Polen.

Het eerdere standpunt van het Europees Parlement was „ongenuanceerd”, stelt Verburg. Het is nu eenmaal „in het belang van de voedselvoorziening dat bepaalde stoffen beschikbaar blijven”. Het Parlement heeft echter medebeslissingsrecht en dus gaat het besluit van de raad nu naar het Parlement.

„Bijzonder teleurstellend”, zegt Europarlementariër Dorette Corbey (PvdA) over het besluit van de Landbouwraad. „Er zijn zoveel zorgen rond ziekten als kanker en we moeten alle gelegenheden gebruiken om dat soort stoffen van de markt te halen.” Corbey hoopt dat het Parlement aan zijn eerdere standpunt zal vasthouden, maar realiseert zich dat het „moeilijker” zal worden. „We hebben voldoende argumenten om het standpunt van het Parlement te veranderen”, meent Verburg, „en dat heeft te maken met de strenge eisen voor voedselveiligheid.”

Een „verschrikkelijk compromis” is het besluit volgens Wouter van Eck van Milieudefensie, want „we blijven zitten met de kankerverwekkende stoffen”. Via de website ‘weet wat je eet’ voert zijn organisatie met nog twee groepen campagne tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De ministers zitten volledig „op de lijn van de industrie”, meent Van Eck. „Het is ontluisterend om te zien hoe sterk de landbouwministers zijn en het is onbegrijpelijk dat dit onderwerp niet onder de ministers van Volksgezondheid valt”, aldus van Eck.