Aantal Nederlandse miljonairs stabiel

Amsterdam, 24 juni. In Nederland blijft de groei van het aantal vermogenden in 2007 achter bij die in de rest van de wereld. Nederland telde in 2007 118.200 mensen die meer dan een miljoen te besteden hebben, maar dit aantal groeide nauwelijks. Pagina 13