Regels voor hedgefondsen zijn makkelijk te omzeilen

De Britse toezichthouder FDA heeft strengere regels ingevoerd voor het gedrag van hedgefondsen rond claimemissies. Maar die regels schieten tekort.

Op grond van nieuwe regels van de Britse beursautoriteit Financial Services Authority (FSA) moeten beleggers openheid van zaken geven over shortposities – effecten die speculeren op een waardedaling van een aandeel – die ze hebben opgebouwd in bedrijven die zich na 20 juni aan claimemissies wagen, een aandelenemissie waarbij bestaande aandeelhouders voorrang krijgen.

Iedereen met een shortpositie moet zich melden bij de toezichthouder, maar er is geen extra melding nodig als de shortpositie van de belegger in een later stadium weer verandert. De FSA wijzigde haar regels op 18 juni, nadat een mogelijkheid was ontdekt die beleggers in staat zou stellen hun shortposities te verbergen.

Voortaan zullen hedgefondsen, die hopen te kunnen speculeren op een koersdaling van de aandelen van een bedrijf dat zich in een claimemissie begeeft, in de periode van de aandelenuitgifte nauwlettend in de gaten worden gehouden door de toezichthouder. Zo luidt althans de theorie. In de praktijk zien de nieuwe regels van de FSA, die zijn bedoeld om marktmisbruik tijdens aandelenuitgiftes te voorkomen, er halfbakken uit.

Zo is het bizar dat er maar één melding nodig is. Na het eenmalig registreren van een shortpositie kunnen de fondsen hun positie naar believen uitbreiden, zonder daar verslag van te hoeven doen. Dat volstaat slechts om speculanten die short willen gaan te identificeren, terwijl de meeste marktdeelnemers toch wel weten wie dat zijn. Een hedgefonds kan op vrijdag een kleine shortpositie melden en op maandagochtend een veel grotere positie opbouwen.

Verder heeft het geheel een nogal wollig karakter. De FSA heeft diverse andere voorstellen geformuleerd die ‘wellicht’ in een later stadium zullen worden onderzocht, zoals de beperking van het lenen van aandelen bij een claimemissie, of de verplichting om grotere posities alsnog te melden. Maar andere geruchten willen dat de regels misschien wel helemaal zullen worden herzien zodra de huidige reeks claimemissies zijn beslag heeft gekregen. De FSA heeft zich naar verluidt al moeten haasten om een fout te herstellen, nadat de toezichthouder er niet in was geslaagd onderscheid te maken tussen het aantal aandelen waarop de positie van een fonds betrekking heeft en hun feitelijke economische gewicht. Dit alles heeft veel weg van paniekvoetbal.

Toch is het geen slecht idee om speculanten die short willen gaan tot meer openheid te dwingen. Op die manier heeft de toezichthouder enig idee op wie hij moet letten als het gaat om het voorkomen van marktmisbruik. En claimemissies, waarbij het lot van een bedrijf soms wekenlang aan een specifieke koers is gekoppeld, kunnen speciale regels rechtvaardigen. Maar de voorliefde van hedgefondsen om in claimemissies te speculeren is niets nieuws. Als de FSA zich daar echt zorgen over zou maken en niet alleen maar bezig zou zijn met het op de korte termijn steunen van de kapitaalpositie van banken, zou er al lang geleden iets aan zijn gedaan.

© Breaking views. Vertaling Menno Grootveld

    • John Foley