Oecumene

Het was een stijlvolle, beschaafde bijeenkomst zaterdagmiddag in de dertiende-eeuwse, gotische Jacobikerk in Utrecht. Een Koptisch-orthodoxe, een oud-katholieke en twee rooms-katholieke bisschoppen, de een nog mooier uitgedost dan de ander. Hervormde, gereformeerde, doopsgezinde en remonstrantse dominees, officieren van het Leger des Heil en een kerk vol gelovigen. Stralend in het midden een katholieke prinses die ooit trouwde met een protestantse prins. Met zijn allen vierden ze, in de kerk waar ooit Nicolaas Beets en Abraham Kuyper preekten, het veertigjarig bestaan van de Raad van Kerken met toespraken, liederen en gebeden.

Oecumene is het bewustzijn dat er in principe slechts één kerk bestaat, zegt de Christelijke Encyclopedie. Dat bewustzijn stond aan de wieg van de Raad van Kerken. Al veertig jaren proberen de kerken dat ideaal stapje voor stapje dichterbij te brengen. Ze ontwikkelden vele activiteiten, maar tot dusver lukt het niet de grote obstakels op de weg naar eenheid uit de weg te ruimen. Rooms-katholieken en protestanten verwijderen zich de laatste jaren zelfs van elkaar, alle vergaderingen en rapporten ten spijt. De Raad vestigt nu zijn hoop op de jongeren.

De nieuwe generatie kerkgangers communiceert echter niet via rapporten, zei Marloes Keller (33), die Nederland vertegenwoordigt bij de Wereldraad van Kerken in Genève. Jongeren lezen al die stukken niet, zij surfen tachtig minuten per dag op internet. Ze hebben daardoor een ander perspectief op oecumene. Dankzij haar blog heeft Keller wereldwijd contacten, bijvoorbeeld met een Nederlandse dominee die vertelt over zijn werk in het katholieke Frankrijk.

En via hyves spreekt ze met een Zambiaanse jongen die ze bij de Wereldraad in Genève ontmoette en nu in zijn land dreigt te worden gearresteerd. Ging het in 1968 vooral om de eenheid van de kerken, veertig jaar later staat de wereldwijde verbondenheid van gelovigen centraal. Oecumene on line.

Kellers woorden gingen zaterdag deels in hun eigen echo verloren. In een oude kerk hebben woorden tijd nodig om de hoorders te bereiken. Oecumene heeft ook tijd nodig – misschien wel de eeuwigheid.

Lees Marloes Kellers blog op: marloeskeller.blogspot.com

    • Herman Amelink