Aldus...

„Ik zou de minister op het hart willen drukken niet de bureaucratentaal van ProRail over te nemen. Een ‘ongeplande niet-beschikbaarheid’ is gewoon een storing op het spoor.” Wijnand Duyvendak (GroenLinks) tegen Camiel Eurlings (Verkeer, CDA)

„En dit was het nieuws.” Jan Marijnissen sluit de persconferentie af waarin hij zijn terugtreden als fractievoorzitter van de SP aankondigde