Voorzitter Aedes boven ‘MP-norm’

Willem van Leeuwen, hét gezicht van de Nederlandse woningcorporaties, kreeg vorig jaar een beloning die ruim boven de ‘Balkenende’- of ‘MP-norm’ lag. De directeur/voorzitter van koepelorganisatie Aedes verdiende in totaal 286.791 euro, ruim een ton boven het gemiddelde ministerssalaris van 169.000.

Dat blijkt uit het vertrouwelijke jaarverslag van de koepelorganisatie. De branchevereniging van corporaties is altijd een warm pleitbezorger geweest van openbaarheid van salarissen bij corporaties, maar weigert zelf jaarverslagen te verstrekken. De Balkenende-norm is (nog) niet verplicht voor corporaties die formeel private ondernemingen zijn, maar een maatschappelijk doel hebben. Het kabinet werkt daar wel aan. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) liet gisteren na afloop van de ministerraad weten dat corporaties een van de sectoren is waar een normering zal gaan gelden.

Van Leeuwen kreeg een basissalaris van 181.777 euro en een bonus van 41.868 euro, naast onkostenvergoeding en pensioenpremie van de werkgever. De vierkoppige directie van Aedes verdiende vorig jaar in totaal ruim 800.000 euro. Daarnaast is er bij twee, niet nader genoemde, leden een eenmalige pensioenstorting van 366.000 euro gedaan.

SP-Kamerlid Paulus Jansen vindt de beloning „niet moreel te rechtvaardigen”. „Dit is een signaal voor alle woningcorporaties om verder te gaan met het grote graaien. Het geeft aan hoe vrijblijvend de discussie over topbeloningen is in de corporatiesector.”

Jansen wijst erop dat juist Van Leeuwen in het verleden geregeld afstand nam van corporatiedirecteuren die te veel verdienden. „Dat vond ik terecht, maar nu verwijt de pot de ketel.” Ook Staf Depla (PvdA) heeft kritiek. „Deze beloning is sowieso te veel. Ik ben blij dat het kabinet nu de wens van de Kamer volgt om corporaties straks een norm op te leggen. Ik vind dat Aedes daar ook onder moet vallen. Ik snap niet dat de leden van Aedes niet wat kritischer zijn op de besteding van hun contributie.”

    • Jeroen Wester