Verhoging Chinese olieprijs lost niets op

Markten vereffenen. Die fundamentele economische waarheid helpt de waarschijnlijke gevolgen verklaren van de beslissing van de Chinese regering om de binnenlandse olieprijs met 18 procent te verhogen naar 92 dollar per vat. Minder subsidie zal leiden tot een hogere wereldwijde inflatie.

De Chinese regering houdt de binnenlandse olieprijs voor de consument laag, zoals de meeste ontwikkelingslanden dat doen. Die kunstmatig lage prijs stuwt de groei van de vraag sneller omhoog dan op een ongereguleerde markt zou gebeuren.

In het geval van China zijn de subsidies voor de oliemaatschappijen die hún inkopen tegen de marktprijzen moeten doen niet toereikend geweest, zodat het aanbod ook werd beperkt.

Het besluit om de oliesubsidie te verlagen moet deze twee marktverstoringen terugdringen, waardoor het groeitempo van de vraag mettertijd wordt vertraagd en het aanbod onmiddellijk omhooggaat. Het zal de regering ook de 2 procent van het bruto binnenlands product besparen die zij volgens Morgan Stanley uitgeeft aan subsidies, en helpen de toekomstige groei energie-efficiënter te maken.

Voor China is dit allemaal prima. Maar als de binnenlandse oliemarkt op een hoger niveau vereffent, ondergaat ook het evenwicht tussen vraag en aanbod op de markten voor arbeid en goederen een verandering.

Die markten zullen uiteindelijk eveneens op een hoger peil vereffenen, tenzij het aanbod van geld en kredieten aan zware beperkingen is onderworpen. Maar dat is zeker niet het geval in China, waar de reële rente laag is en het enorme tekort op de handelsbalans meer geld oplevert dan de overheid kan verwerken.

Als de binnenlandse Chinese lonen en prijzen meer in overeenstemming worden gebracht met de recente stijging van de mondiale olieprijs, zal de binnenlandse inflatie toenemen. De druk op de prijzen zal worden geëxporteerd, omdat China de werkplaats van de wereld is. En zijn concurrenten, de andere lagelonenlanden, moeten de hogere olieprijs ook betalen.

Het zilveren randje van deze onweerswolk vol inflatiedreiging is het intomende effect dat hogere consumentenprijzen moeten uitoefenen op de vraag naar olie – en misschien op de uit de hand gelopen olieprijs.

Maar zelfs als de olieprijs met de noodzakelijke 30 procent daalt om hem op het peil van de nieuwe Chinese binnenlandse prijs te krijgen, zal het mondiale inflatiebevorderende effect van het op een hoger evenwicht brengen van de oliemarkt blijven bestaan.

Edward Hadas

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Edward Hadas