Van Wijnbergen: ‘Ander toezicht bij marktwerking’

Door een onzer redacteuren

Amsterdam, 21 juni. Het toezicht op de marktwerking in de publieke sector schiet tekort. „De controle op de marktwerking glijdt in verschillende sectoren van de economie af naar Amerikaanse toestanden”, zegt Sweder van Wijnbergen. De hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig topambtenaar van Economische Zaken hekelt in een vraaggesprek met deze krant het feit dat het toezicht door juristen wordt gedomineerd. Daardoor wordt te veel op regels gecontroleerd en ontbreekt een brede economische aanpak, aldus Van Wijnbergen. Verbetering van het toezicht is vereist om publieke belangen te waarborgen en de consument optimaal te laten profiteren van de marktwerking. Van Wijnbergen vindt dat de discussie over marktwerking in de publieke sector de verkeerde kant dreigt op te gaan. „Ik constateer dogmatisme”, zegt Van Wijnbergen. Pagina 27