Reacties: nrc.nl/commentaar

Wie gelooft dat de NAVO voor elkaar krijgt wat de Engelsen in de 19e eeuw en de Sovjet-Unie eind vorige eeuw niet lukte: het binnen zijn invloedssfeer krijgen van ‘heel’ Afghanistan?

(Hugo Arlman over commentaar ‘Afghaans offensief’)