Radio Voorkeur

O.V.T. Op 22 juni 1990 werd de beroemde grensovergang tussen Oost en West in Berlijn, checkpoint Charlie, opgeheven. Een gesprekje met schrijfster/regisseur Cox Habbema die jaren in Berlijn woonde en regelmatig gebruik maakte van deze grensovergang. Radio 1, 11.25-12.07u.

Opium. Aandacht voor de zomerconcerten in het Concertgebouw. De reeks begint met een openingsconcert Music meets Dance, een ontmoeting tussen de wereld van de klassieke muziek en de wereld van de moderne dans. Verder schrijver en kunstverzamelaar Han Nefkens over zijn boek De gevlogen vogel – Notities over een herwonnen leven, een intiem verslag van een periode van ernstige ziekte en het trage herstel dat daarop volgde. Radio 1, 19.04-20.00u.

Verum, Bonum, Pulchrum. Lucebert werd in 1947 katholiek. Dit gegeven past niet bij het beeld van Lucebert als dichter van de avant-garde en de moderne seculariteit. In zijn dichtwerk neemt het katholieke taalveld een belangrijke plaats in. Theoloog Theo Salemink herlas de gedichten en praat erover met literatuurexpert Liesbeth Eugelink. Radio 5, 23.00-0.00u.