Leraren hebben wel degelijk beroepsverenigingen

In NRC Handelsblad van 14 juni komt mevrouw Bronneman van het SCP aan het woord. Zij zegt: „Leraren moeten niet zeuren, maar zichzelf organiseren. Ze hebben nooit een eigen beroepsvereniging opgericht.” Mevrouw Bronneman weet kennelijk niet dat er sinds jaar en dag verenigingen van leraren bestaan: de vakbond Aob, Beter Onderwijs Nederland, beroepsverenigingen zoals de Vereniging Classici Nederland, verenigingen van geschiedenisleraren, levende talen, enz. Verder hebben scholen medezeggenschapsraden en organiseren ze avonden met en voor ouders. En al die verenigingen hebben vaak genoeg hun standpunten laten horen, maar er werd helaas lange tijd niet geluisterd. We zijn blij dat de commissie -Dijsselbloem nu een en ander op de agenda heeft gezet.

Drs. Hilde van Dijk

Dordrecht

    • Drs. Hilde van Dijk Dordrecht