‘Kinderopvang weinig duurder’

Kinderopvang wordt voor iedereen duurder. Maar „de sterkste schouders betalen wel de zwaarste lasten”, zegt staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs, PvdA).

Sharon Dijksma Foto Peter Hilz Nederland, Den Haag, 31 januari 2008, Sharon Dijksma, PvdA Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tweede kamer debat foto; Peter Hilz Hilz, Peter

Het kabinet hakte gisteren de knoop door over verlaging van de tegemoetkoming voor kinderopvang die ouders maandelijks ontvangen via de Belastingdienst. Ouders met een laag inkomen, die twee kinderen twee dagen per week laten opvangen, gaan ongeveer vijf euro per maand meer betalen, rekende staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs, PvdA) voor. Ouders die drie keer modaal verdienen, zijn 65 euro duurder uit.

Het kabinet wil vanaf 2010 ook meer onderscheid maken tussen de verschillende vormen van kinderopvang. De overheid betaalt nu voor opvang door opa’s en oma’s nog een even hoge bijdrage als aan kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang.

Ouders gaan meer betalen voor kinderopvang. Bij de verkiezingen pleitte uw partij nog voor drie dagen gratis kinderopvang. Wat is er van dat ideaal overgebleven?

„Wij streven er nog steeds naar om van de kinderopvang een basisvoorziening te maken. Maar idealen bereik je stapje voor stapje. Een eerste stap is om de kinderopvang voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te maken.

„In het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet structureel 700 miljoen euro extra uittrekt voor kinderopvang. Nu de kosten oplopen, is besloten om daar tot 2011 nog eens 1,6 miljard euro bovenop te doen.

„Daardoor valt het heel erg mee wat ouders volgend jaar meer moeten gaan betalen. Iemand met een laag inkomen die nu zelf 21 cent per uur betaalt, moet volgend jaar 27 cent betalen. En voor het tweede kind is kinderopvang nagenoeg gratis.”

Opvang door grootouders en buren gaat u minder subsidiëren. Waarom hebt u er niet voor gekozen deze subsidie af te schaffen? Dan was u snel klaar geweest.

„Alle partijen in het kabinet hechten eraan dat ouders zelf mogen kiezen door wie ze hun kind laten opvangen. Informele opvang voorkomt ook dat de wachtlijsten van de formele opvang niet oplopen.

„Maar een oppas die een kind aan huis opvangt, maakt wel minder kosten dan een professionele organisatie voor kinderopvang. Daarom gaat het maximumtarief waarover we subsidie betalen voor die informele opvang omlaag, van ruim 6 euro naar 2,50 euro per uur.

„We willen ook het aantal uren waarover subsidie wordt gegeven, aan een maximum binden. Anderhalve dag per week lijkt ons reëel. Zo voorkom je gesjoemel met het aantal oppasuren.”

Worden gastouders die van het opvangen van kinderen aan huis hun werk hebben gemaakt, de dupe?

„Nee, wij zien in dat de kleinschalige professionele opvang van meer kinderen in één huis een belangrijke rol vervult en in stand gehouden moeten worden. In de wat dunner bevolkte delen van het land bestaat er soms geen grootschalige kinderopvang. Daar vullen thuiscrèches het gat.

„Maar de kosten van die opvang zijn zoals gezegd ook een stuk lager dan van grootschalige kinderdagverblijven. En er worden ook minder hoge eisen aan gesteld. Daarom willen we voor thuiscrèches een maximumtarief hanteren van 4 euro.”

Wat gebeurt er met de gastouderbureaus, die bemiddelen tussen ouders en gastouder en bij het aanvragen van subsidie?

„Wij verbieden ze niet, maar hun rol is uitgespeeld. Alle thuiscrèches moeten zich aansluiten bij een formele instelling voor kinderopvang. Zo kunnen we ook de kwaliteit beter controleren.”

Ouderbijdrage 2009 berekenen via www.minocw.nl

    • Claudia Kammer