Kabinet bindt strijd aan met foute illegalen

Criminele illegalen die niet uit te zetten zijn, worden zo lang mogelijk opgesloten. Het kabinet wil zo de „overlast door illegaliteit voor de samenleving” terugdringen.

Het kabinet besloot gisteren tot een pakket maatregelen om die overlast „maximaal” te bestrijden. Zo krijgen asielzoekers die mogelijk al lang illegaal in Nederland zijn een „intensieve meldplicht” opgelegd.

Illegale veelplegers die veel overlast veroorzaken worden straks voor maximaal twee jaar vastgezet in zogenoemde Inrichtingen voor Stelselmatige Daders.

Ook andere categorieën illegalen kunnen gemakkelijker worden vastgezet, als het aan het kabinet ligt. Zo worden illegalen die een asielverzoek indienen, direct vastgezet als het vermoeden bestaat dat ze een crimineel verleden hebben. Het opsluiten van criminele illegalen is nodig, schrijft de verantwoordelijke staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA), omdat het daadwerkelijk uitzetten van deze mensen „bijzonder lastig en tijdrovend” is. Gedwongen uitzetting wordt zo makkelijker gemaakt.

Het kabinet reageert met deze maatregelen op onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dit instituut concludeert dat ondanks bestaande maatregelen om illegaliteit en uitbuiting van illegalen terug te dringen, er nog „ernstige problemen” blijven bestaan. Die hebben deels te maken met „bestaanscriminaliteit” en overlevingscriminaliteit” van illegalen zelf. Maar ook woonfraude, mensenhandel, gebruik van illegalen in de uitzendbranche en prostitutie zorgen voor maatschappelijke problemen.

Om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten is anderhalf jaar geleden ook de Dienst Terugkeer en Vertrek opgezet. Die moet „vreemdelingen” helpen bij vrijwillige terugkeer naar hun land van herkomst.