Is het Ierse nee tegen het Verdrag van Lissabon terecht?

Ik was heel blij toen ik hoorde dat Ierland tegen het nieuwe Europese verdrag had gestemd (NRC Handelsblad, 14 juni). Het Europese project is volgens mij een gepasseerd station.

Het was begrijpelijk dat wij zestig jaar geleden niet verder keken dan Europa voor een samenwerkingsverband, maar ondertussen ziet de wereld er heel anders uit. Satelliettelevisie, telefonie en vooral het internet hebben de wereld veel kleiner gemaakt. Voor de nieuwe generaties is het net zo makkelijk om contact te hebben met mensen in Zuid-Amerika als met de supermarkt op de hoek. Het besef van wereldburgerschap dat daaruit voortkomt is vele malen sterker dan een gekunstelde verwantschap met de landen die toevallig om ons heen liggen.

Ook het groeiende besef van de mondiale aard van de problemen waar wij voor staan: klimaat, energie, terrorisme en andere politieke spanningen, maakt duidelijk dat Europa een halte te vroeg is om op te houden. Laat de EU voor wat ze is. De samenwerking binnen Europa is al op peil. Laten wij ons inzetten voor mondiale samenwerking en begrip voor elkaar voordat het te laat is en niet de komende dertig jaar verspillen met Europees navelstaren en interne onenigheid. Wij moeten ons nu concentreren op hervorming van de VN. Daar moet het allemaal gebeuren.

Peter van Roekel

Leiden

De vorige premier van Ierland, Bertie Ahern, is verwikkeld in een onderzoek naar zijn financiële handel en wandel en is in mei afgetreden. Aan zijn opvolger, Brian Cowen, de taak de klus te klaren. Deze (politieke) situatie in Ierland heeft er voor gezorgd dat de regering het vaststellen van een datum voor het houden van het referendum en het opzetten van een campagne voor zich heeft uitgeschoven. Nadat het Verdrag in december 2007 door alle EU-staten is getekend, is de Ierse politiek in de daaropvolgende zes maanden zo goed als verlamd door deze interne politieke controverse en is uiteindelijk het referendum er in Ierland doorheen gejaagd.

Gelet op dat tijdsbestek en de politieke atmosfeer heeft de Ierse regering nagelaten de noodzakelijke onderbouwende informatie te geven over het verdrag vóórdat de campagne begon.

Het nee-kamp heeft al vanaf het begin van dit jaar de tijd gehad én genomen. Een gelegenheidscoalitie van uiterst links en rechts. Een meerderheid van de kiezers heeft simpel nee gestemd op basis van geen andere redenen dan die op hun posters stonden: de (Ierse) neutraliteit, soevereiniteit, abortus en de angst dat de EU zou ingrijpen op het voor ondernemingen in Ierland gunstige belastingregime.

Het is gemakkelijk degenen die hun stem hebben uitgebracht de schuld te geven van de mislukking. Het ligt in de eerste plaats op de weg van de Ierse regering om oplossingen voor de huidige crisissituatie aan te dragen.

Jaap Croockewit

Amsterdam

    • Jaap Croockewit Amsterdam