Hollandse veeteelt in broeikas

Oogst van sojabonen in Brazilië voor Nederlands vee verdubbelt hier de broeikasgassenuitstoot door veeteelt. foto bloomberg Soybeans are loaded onto a truck after being harvested at the Fartura Farm in Campo Verde, Brazil, on Saturday, March 1, 2008. Soybean output in Brazil, the world's largest producer after the U.S., will beat forecasts this year after rains boosted yields and farmers limited crop diseases and used gene-modified seeds to grow stronger plants. Photographer: Paulo Fridman/Bloomberg News BLOOMBERG NEWS

Liegen in commissie of gewoon nagepapegaaid? Afgelopen week kwam landbouwminister Verburg met haar reactie op een Wagenings rapport over de film ‘Meat the truth’ van de Dierenpartij. De film, die de bijdrage van de veehouderij aan het broeikaseffect behandelt, ging eind april in roulatie. Vlak daarvoor maakten de Wageningse instellingen (wetenschap en onderzoek) bekend dat zij de feiten hadden gecontroleerd. Op enkele onjuistheden na waren geen grote (reken)fouten gevonden. Het voornaamste tekort was dat ‘veehouderij’ als synoniem voor vleesproductie was beschouwd. Maar de controleurs onderschreven de conclusie dat de veehouderij wereldwijd 18 procent van alle broeikasgassen uitstoot. Binnen Nederland was dat gelukkig maar 9 procent, hadden zij begrepen van een inventarisatie van het Milieu- en Natuurplanbureau. Maar die had de broeikasbijdrage van het gigantische sojaverbruik van de Hollandse veeboeren genegeerd – uitgerekend een kernpunt van de film. Wordt die wél meegeteld, inclusief de bosontginning in Brazilië, dan komt de Hollandse veeteelt waarschijnlijk makkelijk op het mondiaal gemiddelde. Toch herhaalde Verburg dat de bijdrage hier maar 9 procent is. Zij wrijft de dierenpartij in dat die een ‘ongenuanceerd beeld’ creëerde dat terecht was gecorrigeerd. En verder was zij voor verduurzaming van de sojateelt in ontwikkelingslanden.

    • Karel Knip