Energiediscussies worden helaas op laag niveau gevoerd

Het kabinet geeft op energiegebied geen blijk van voortschrijdend inzicht door kolencentrales goed en kerncentrales af te keuren, schrijft ir. Jan van Erp (Opiniepagina, 6 juni). Het parlement heeft getoond dit inzicht wel te hebben door met grote meerderheid de CSP-motie VanderHam-Duyvendak van 5 maart jl. aan te nemen. Deze motie betreft een vorm van zonne-energie die rond 2020 zeer betaalbaar zal zijn, aldus de Algemene Energieraad. Bovendien kunnen zonnespiegelcentrales dankzij hun vermogen tot opslag van warmte dag en nacht stroom leveren, dit in tegenstelling tot de bekende fotovoltaïsche zonnecellen.

Energiediscussies worden in Nederland helaas op een laag niveau gevoerd, want vrijwel iedereen verdedigt uitsluitend de eigen branche of de eigen sponsors. Een veelvoorkomende retorische truc is het wekken van de suggestie dat alle opties worden behandeld, waarna geconcludeerd wordt dat de eigen optie de beste is, terwijl de optie die zich niet zo gemakkelijk laat afserveren bewust verzwegen wordt. Op deze manier lukt het de verdedigers van deelbelangen, die in Nederland de dienst uitmaken, nog steeds om grootschalige zonne-energie buiten de discussie te houden.

Het klimaatprobleem en het energieprobleem zijn te belangrijk om over te blijven kibbelen. De meest effectieve klimaatneutrale technologieën moeten naast elkaar gebruikt worden: een of twee kerncentrales in Nederland, maar dan wel tegelijkertijd een minstens even groot Nederlands investeringsbedrag voor zonnespiegelcentrales in Noord-Afrika met een hoogspanningsgelijkstroomkabel naar Europa.

Dr.Evert du Marchie van Voorthuysen

Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-ENergie (GEZEN), Groningen