Debat over Nee tegen Europa

Ierland en de Europese Unie Tekening Wolfgang Ammer Ammer, Wolfgang

Door het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is met het Franse ‘nee’ een streep gezet.

Commentaar in NRC Handelsblad, 30 mei 2005

Ik ben teleurgesteld. Voor ons is dit reden te meer om ‘ja’ te zeggen, als signaal dat we met elkaar verder willen.

Premier Balkenende na het Franse ‘nee’ in de Volkskrant, 30 mei 2005

Nee is nee. Wij begrijpen de zorgen. Over het verlies aan soevereiniteit, over het tempo van de veranderingen in Europa zonder dat de burgers zich daarbij betrokken voelen, over onze financiële bijdrage aan Brussel. En daar moet in Europa rekening mee worden gehouden.

Premier Balkende na het Nederlandse ‘nee’, in de Volkskrant, 2 juni 2005

Voor grote Europese ambities is een toegewijde elite nodig, maar ook draagvlak onder de bevolking van de Unie. In Frankrijk en Nederland is gebleken dat het daaraan ontbreekt – met alle risico’s van dien voor de voortdenderende trein.

Wijlen columnist H.J. Schoo in de Volkskrant, 2 juni 2005

Ik heb het voorlichtingsmateriaal van de regering proberen te lezen, maar ik kon er geen touw aan vastknopen. Dus heb ik tegengestemd.

Een Dubliner in NRC Handelsblad, 14 juni 2008

Achttien landen hebben het verdrag goedgekeurd, Ierland heeft nee gezegd, dus we moeten doorgaan met ratificatieproces. Net als Ierland hebben alle landen het recht zich uit te spreken.

Commissievoorzitter Barroso in de Volkskrant, 14 juni 2008

De EU heeft nu niet meer te maken met de Ierse regering, maar met een uitspraak van de Ierse kiezers. [...] Heronderhandelingen zijn niet mogelijk, er zal geen tweede referendum komen. Het verdrag is dood.

Ben Tonra, hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit van Dublin in Het Financieele Dagblad, 14 juni

Zoveel Europeanen vinden Europa verontrustend. Aan ons om daar rekening mee te houden, niet over zes maanden, maar nu meteen.

De Franse president Sarkozy in NRC Handelsblad, 17 juni