Canon geschiedenis

Het artikel ‘Veel besproken, niet gebruikt’ in Zaterdag&cetera van 14 juni, over de canon van Nederland behoeft nuancering. In de eerste plaats is de canon niet zozeer een vernieuwing als wel een instrument om accenten in het onderwijs aan te geven. De inhoud van de canon zit al voor zo’n 75 procent in de verschillende methoden.

Wat de veronderstelde overladenheid van het lesprogramma betreft: de vensters bieden het gereedschap om uit onderwerpen te kiezen. Advies is: „Doe niet alles. Maar wat je presenteert, doe dat goed.”

In het artikel komen verschillende uitgevers aan het woord. Dat uitgevers zich op de canontrend storten is volkomen begrijpelijk. In de eerste plaats gebruikt meer dan 85 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs schoolboeken. Maar het gaat niet alleen om schoolboeken, ook om multimediale en interactieve leermiddelen. Hierbij kan ook materiaal gebruikt worden uit archieven, musea enzovoorts die de Nederlandse canon op lokaal niveau kleur geven.

    • Cees Hageman
    • Erfgoed Nederland
    • Projectleider Canonkaravaan