Bibob heeft gevolgen voor onschuldige mensen

Illustratie Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

De column ‘Bibob op de Wallen’ van Frank Kuitenbrouwer (Opiniepagina, 11 juni) heb ik met belangstelling gelezen. Wat ik helaas mis in de vele krantenpublicaties over deze wet is de geschiedenis waaruit deze is voortgekomen en de bizarre gevolgen ervan. Men vond de wet noodzakelijk om de vermeende georganiseerde misdaad, die voor miljoenen zou witwassen op de Wallen, te kunnen bestrijden. Met het Bibob-instrument is inmiddels een Gelderse hotelondernemer aangepakt die tweemaal veroordeeld is wegens te hard rijden en een paar Polen een appartement illegaal heeft laten schilderen. Waar vermeende misstanden op de Wallen al niet toe kunnen leiden. Misstanden overigens die nooit feitelijk en strafrechtelijk zijn vastgesteld. Een koppeling met het strafrecht is noodzakelijk om een breder maatschappelijk draagvlak te creëren voor de wet Bibob.

De komst van de vergaande wet Bibob, waarbij een betrokkene zijn of haar eigen onschuld moet bewijzen, was slechts gebaseerd op vermoedens en niet op feiten. Dit werd onlangs nog eens bevestigd door de Algemene Rekenkamer. In het nawoord van zijn recente rapport van 16 mei 2008 schrijft deze over de tegenvallende resultaten van het bestrijden van witwassen:

„We hebben in ons onderzoek zelf informatie verzameld over het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, omdat deze informatie niet voorhanden was.”

Tijdens de totstandkoming en invoering van de Wet Bibob bestond er dus geen informatie over strafrechtelijk vastgestelde feiten van witwassen op de Wallen, zoals door diverse PvdA-politici werd en wordt verkondigd. Burgemeester Cohen en wethouder Asscher refereren nog regelmatig aan het Van Traa-rapport om de situatie op de Wallen te omschrijven.

Wallenmanager Freek Salm (PvdA) heeft destijds met zijn veronderstellingen de politiek misleid en daar ondervinden nu vele onschuldige slachtoffers de consequenties van. Het zou goed zijn als het Van Traa-rapport over de Wallen door echte wetenschappers zou worden geëvalueerd. Dus niet door professor Fijnaut, want hij is geen onafhankelijke wetenschapper, maar een verlengstuk van politie en justitie geweest tijdens het Van Traa-onderzoek.

Marcel Kaatee

Amsterdam

    • Marcel Kaatee Amsterdam