5/7 is groter dan 4/6 (5)

Ik vraag me af wat de kern van de boodschap van deze docent is: ‘het wiskundeniveau daalt al jaren’, of ‘om de columns van Leo Prick te snappen moet je wel slim zijn’. Het moet niet zo moeilijk zijn om in te zien dat het relatieve aantal goede scholen daalt als er eerst 2 van de 6 voldoende scoren en het jaar daarop 2 van de 7. Er is sprake van een zeer zorgelijke situatie die niet verbetert maar verslechtert! Hopelijk hebben anderen Pricks boodschap wel begrepen.

    • Renske Heida