5/7 is groter dan 4/6 (1)

Dan van de Poll, docent wiskunde, vraagt of er een strategie is om uit te rekenen of 5/7 al dan niet groter is dan 4/6 (brief in W&O, 7 juni). Welnu, men brenge beide breuken onder gelijke noemer. 5/7 = 30/42 en 4/6 = 28/42. Ziedaar, 5/7 is meer dan 4/6. Wie de theorie beheerst komt tot de directe oplossing: 5x6 is meer dan 4x7. Maar nu de kernvraag: ja, ik zou het als wethouder heel erg vinden als er straks jaarlijks 5 in plaats van 4 klassen vmbo’ers zonder kennis of kunde op de maatschappij worden losgelaten.

Hooge Mierde

    • J. Kruijsse Hooge Mierde