Vreemdelingen juist langer in detentie

Illegalen die in de gevangenis wachten op terugkeer naar hun thuisland mogen in de EU in principe niet langer dan zes maanden worden vastgehouden, zo staat in de nieuwe `terugkeerrichtlijn` van het Europees Parlement (nrc.next, 19 juni). Over deze richtlijn wordt europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) door nrc.next ondervraagd. Nu wordt europarlementariërs wel vaker verweten ver af te staan van de werkelijkheid in het land dat zij vertegenwoordigen. Maar het gebrek aan kennis van Hennis-Plasschaert over de uitzetpraktijk in Nederland slaat alles. Op de vraag welke consequenties de richtlijn zal hebben, antwoord zij namelijk: ”Die zijn beperkt. Het komt in Nederland zelden voor dat illegalen langer dan zes maanden vastzitten.”

Het is echter eerder regel dan uitzondering dat vreemdelingen langer dan zes maanden in detentie verblijven. Ik sta een groot aantal vreemdelingen bij die op één van de bajesboten in afwachting zijn van hun uitzetting. In de situatie dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst voldoende voortvarend handelt en er nog steeds zicht op uitzetting is, zal geen rechter oordelen dat zes maanden detentie lang genoeg is geweest. Daarbij moet nog worden opgeteld dat een belangenafweging na zes maanden in het nadeel van de vreemdeling zal uitvallen: als zij niet meewerken aan de uitzetting door geen paspoort te overleggen, zal de bewaring zeker negen maanden in beslag nemen. Als een vreemdeling dan ook nog strafrechtelijke antecedenten heeft, zal die detentie zeker uitkomen op een jaar.

    • Margot Vennik