V-raad noemt verkrachting oorlogstactiek

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren unaniem een resolutie aangenomen waarin verkrachting een oorlogstactiek wordt genoemd, die de internationale veiligheid kan bedreigen. De raad riep op tot actie tegen seksueel geweld in oorlogstijd.

De resolutie was een initiatief van de Amerikaanse regering. Minister van Buitenlandse Zaken Rice, die de zitting van de Veiligheidsraad voorzat, zei dat er lang getwist is of het onderwerp wel een kwestie van internationale vrede en veiligheid was en dus thuishoorde op de agenda van de raad.

„Ik ben er trots op dat we die vraag nu met een krachtig ‘ja’ kunnen beantwoorden”, aldus Rice. „Dit internationale orgaan erkent nu dat seksueel geweld in conflictzones inderdaad een veiligheidsaangelegenheid is. We bevestigen dat seksueel geweld niet alleen de gezondheid en veiligheid van vrouwen diep treft, maar ook de economische en maatschappelijke stabiliteit van hun landen.”

Pleitbezorgers van de resolutie zeggen dat vredestroepen er mee kunnen optreden tegen seksueel geweld. Over de tekst was wekenlang onderhandeld tussen leden van de Veiligheidsraad en mensenrechten- en vrouwengroepen. Diplomaten van Rusland, China, Indonesië en Vietnam toonden aanvankelijk aarzeling, maar gingen met de uiteindelijke formulering akkoord. De plaatsvervangende Chinese ambassadeur zei tegen medeleden van de raad dat het voorkomen van conflicten voorop moeten blijven staan en dat niet alle aandacht moet uitgaan naar het symptoom seksueel geweld.

Secretaris-generaal Ban Ki-moon zei dat het probleem van seksueel geweld in conflictzones „onbeschrijfelijke en pandemische proporties heeft bereikt in sommige samenlevingen die zich na een conflict proberen te herstellen”. De Nederlandse generaal-majoor b.d. Patrick Cammaert, die van 2005 tot 2007 de VN-vredesmacht in Congo leidde, zei tegen de raad dat „het in een gewapend conflict waarschijnlijk gevaarlijker is geworden om een vrouw te zijn dan een soldaat”.

De resolutie stelt dat seksueel geweld, „wanneer het als oorlogstactiek gebruikt wordt, situaties van gewapend conflict aanzienlijk kan verergeren en het herstel van internationale vrede en veiligheid kan verhinderen”. De raad roept partijen bij conflicten op seksueel geweld te bestrijden. (Reuters)

Tekst resolutie via nrc.nl/buitenland