Pr-verhaal

In het Cultureel Supplement van 30 mei 2008 stond een verhaal waarin de grootse plannen van Henk Scholten, de nieuwe directeur van het Theater Instituut Nederland (TIN), breed worden uitgemeten. Drie dagen na zijn aanstelling bij het TIN in 2007 wist Scholten al dat het instituut totaal „verkokerd” was. De bezem moet er door, vindt hij. Dat betekent verhuizing, rondtrekkende exposities, internationalisering, en – op termijn – één groot museum voor alle podiumkunsten.

Het lijkt wel een pr-verhaal. Pas aan het eind gaat het even over nadelen van de reorganisatie: ontslagen en verlies aan deskundigheid. Een OR-lid spreekt van „rouwproces en het wegvallen van taken”.

De gang van zaken bij het reorganisatieproces van het TIN roept om een ander verhaal. In een advertentie (NRC, 24 mei 2008) vraagt het TIN 12 nieuwe medewerkers. Dit belangrijke feit is de journalist kennelijk ontgaan. Hij schrijft: „Behalve de verhuizing ondergaat het TIN zodoende nog een extra aderlating. Van de vijftig huidige employés mogen er slechts 37 mee.” De uitspraak van de directeur dat vanwege een structureel tekort relatief veel medewerkers moeten worden ontslagen, klopt dus niet. Ze worden grotendeels vervangen. Een sluwe saneringsprocedure, kortom.

    • Freelance Journalist
    • Henk Asbreuk