Onderzoek islamlessen bepleit

Er moet een onderzoek komen naar de lesmethoden en effecten van het islamitisch weekendonderwijs. Dat zegt Ahmed Marcouch (PvdA), voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart, vandaag in dagblad Trouw.

Hij zegt meldingen te krijgen dat op de schooltjes lijfstraffen worden uitgedeeld. Leerlingen die niet luisteren zouden met een liniaal of de vlakke hand worden geslagen. De imam boezemt kinderen angst in voor de hel. Marcouch heeft de schoolbesturen daarop aangesproken, maar die ontkennen. Aangiften zijn niet gedaan.

Alleen in stadsdeel Slotervaart volgen honderden kinderen in het weekend lessen Arabisch en in de Koran. Die lessen worden volgens Marcouch vaak in achterafzaaltjes gegeven. Hij spreekt van „erbarmelijke omstandigheden in stinklokalen”. De lessen zouden schade berokkenen aan de integratie, omdat alles wat de kinderen doordeweeks op gewone scholen opsteken, in het weekend kapot wordt gemaakt. Marcouch noemt dat pedagogisch onverantwoord. „Kinderen kunnen de verschillende aanpak van scholen niet rijmen.”

Twee weken geleden bepleitte Marcouch al meer aandacht voor de Koran op openbare scholen, voor diegenen die daar behoefte aan hebben. Volgens hem zijn de islamitische schooltjes uit nood ontstaan, omdat er in het regulier onderwijs te weinig ruimte is voor geloof. De behoefte aan religieuze scholing is zo groot, zegt hij, dat er een kwalitatief alternatief moet komen voor de moskeelokaaltjes.

Desgevraagd zegt Driss el Boujoufi, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid, dat hij niets weet van lijfstraffen of „stinklokalen”. Hij wil niet zeggen dat er nooit incidenten zijn, maar benadrukt dat Marcouch de misstanden moet melden. Alleen dan kan worden opgetreden. El Boujoufi: „Ik ben de eerste die zich aangesproken voelt om met deze mensen te gaan praten en te zorgen voor verbetering.”